Qui pot afiliar-se a Esquerra Unida

L’afiliació a EUPV és un acte individual i voluntari que podrà dur-se a terme per les persones majors d’edat que viuen, treballen, o tenen una especial vinculació amb el País Valencià, quan ho sol·liciten i mostren la seua acceptació dels principis polítics i del Programa d’EUPV, així com dels presents Estatuts.

Afiliats/des

Ser afiliat/da atorga un nivell de participació plena, sempre que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions per estar al corrent en el cens d’EUPV.
Com afiliat/ada s’adquireixen diversos drets i deures, que es troben detallats en els articles 8 i 9 dels Estatuts d’EUPV.

 

Cóm afiliar-se

  • Descarrega la fitxa d’Esquerra Unida País Valencià

Fitxa Afiliació EUPV

  • Imprimeix-la
  • Ompli amb les teues dades i signa
  • Envia-la el més aviat possible, junt amb una fotocòpia de teu DNI, a la següent adreça postal:
    Esquerra Unida del País Valencià,
    C/ Borrull, 25. Baix-esquerra
    46008 València.

Si desitges que agilitzem la tramitació de la teua afiliació mentre arribe la documentació original, pots enviar-la escanejada a eupv@eupv.org o per fax 963847678.

També pots enviar-la a eupvsantapola@gmail.com