🚌🚌 Des del nostre grup municipal hem presentat una moció per a millorar el transport públic de Santa Pola.
 
Hospitals, 🔬 instituts, universitats, aeroports ✈️, trens 🚆, treball.. la majoria de serveis estan fora del nostre poble, i malgrat això no tenim una xarxa de transports eficient amb els nostres municipis veïns.
 
🔗 Per això creiem que malgrat no tindre competència municipal, l’Ajuntament pot exercir de «intermediari» amb l’empresa adjudicatària.
 
Et deixem els punts de la nostra moció i la nota 🗞 on recull tota la informació
………..
🚌🚌 Desde nuestro grupo municipal hemos presentado una moción para mejorar el transporte público de Santa Pola.
 
Hospitales, 🔬 institutos, universidades, aeropuertos ✈️, trenes 🚆, trabajo.. la mayoría de servicios están fuera de nuestro pueblo, y a pesar de ello no tenemos una red de transportes eficiente con nuestros municipios vecinos.
 
🔗 Por ello creemos que a pesar de no tener competencia municipal, el Ayuntamiento puede ejercer de «intermediario» con la empresa adjudicataria.
 
Te dejamos los puntos de nuestra moción y la nota 🗞 donde recoge toda la información